Informatieplicht energiebesparende maatregelen op 1 juli 2019

Weleens van het Activiteitenbesluit milieubeheer gehoord? En de bijbehorende informatieplicht? De kans is groot dat het antwoord 'nee' is op beide vragen. "Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven is verplicht om aan deze regelingen te voldoen en moet het liefst vandaag nog aan de slag."

In een notendop: het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht een groot aantal bedrijven om maatregelen te treffen op het gebied van energiebesparing en -efficiëntie. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing en verschillen per bedrijfstak. Ondernemers die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas gebruiken, moeten aan alle maatregelen binnen hun bedrijfstak voldoen.

Ter illustratie gemiddeld jaarverbruik elektra (kWh):
ZZP                      3.500
Eenmanszaak    10.000
Winkel               35.000
Kantoorpand     80.000
Industrieel       150.000

Het gaat om behapbare investeringen, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Denk aan het installeren van bewegingsmelders, het isoleren van je spouwmuur of het vervangen van tl-buizen door ledverlichting. Het zijn investeringen waar je direct beter van wordt.

Voldoen aan de informatieplicht

Dit jaar komt daar een extra verplichting bij: de informatieplicht. Dit betekent dat bedrijven hun energiehuishouding in kaart moeten brengen en aan de overheid moeten rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze tot op heden hebben getroffen. En dat allemaal vóór 1 juli van dit jaar. Doe je dat niet? Dan zitten daar hoogstwaarschijnlijk sancties aan vast, al is nog niet bekend om welke sancties het zal gaan.

Maar waarom moeten bedrijven eigenlijk aan deze informatieplicht voldoen? Door bedrijven te verplichten om hun energiehuishouding in kaart te brengen, wordt meteen inzichtelijk wat het laaghangende fruit is op het gebied van energiebesparing. Dat draagt enorm bij aan de energietransitie waar we momenteel in zitten. Want als we het laaghangende fruit al niet eens plukken, waar zijn we dan mee bezig? Ook de ondernemer zelf heeft er profijt van; het gaat immers om investeringen waar je op korte termijn beter van wordt.

Niet op de hoogte

Een groot probleem is echter dat veel ondernemers niet eens op de hoogte zijn van de informatieplicht, laat staan of ze er aan moeten voldoen. En dat terwijl de deadline al aardig in de buurt komt Ondernemers moeten weten wat hen boven het hoofd hangt. Ruim 125.000 bedrijven moeten voor 1 juli een rapportage inleveren en dat is best een complex proces. Velen zullen daarom hulp nodig hebben. MacLean helpt u graag om uw besparing en terugverdientijd te berekenen als het om de aanschaf van LED verlichting gaat.

Zie voor meer informatie:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Informatieplicht voor bedrijven en instellingen:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen

Staatsblad - Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-167.html